BNM a împărțit amenzi la una dintre cele mai importante bănci din Moldova

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, recent, aplicarea sancțiunii de amendă față de șase membri ai Comitetului de conducere ai B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.

Sancțiunea, în sumă totală de 760673 de lei, a fost aplicată urmare a examinării rezultatelor controlului complex pe teren efectuat de BNM la această bancă.

De asemenea, membrii Comitetului de conducere și ai Consiliului băncii au fost sancționați cu avertisment. Aceștia au fost avertizați asupra neadmiterii încălcărilor actelor normative și asupra posibilității de aplicare a unor sancțiuni mai aspre în cazul nelichidării în termenul stabilit a încălcărilor constatate sau comiterii repetate a acestora.

Sancțiunile i-au fost aplicate B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. pentru nerespectarea cerințelor prudențiale specifice activității de creditare, concentrarea riscurilor, clasificarea activelor etc. Încălcările constatate nu au dus la nerespectarea limitelor prudențiale stabilite de BNM și, prin urmare, nu există riscuri majore care ar putea afecta stabilitatea băncii.

BNM a prescris Consiliului și Comitetului de conducere ale B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. să îmbunătățească sistemul de control intern aferent activității de creditare, consolidarea guvernării corporative în cadrul băncii, precum și să elaboreze și să pună în aplicare un plan de acțiuni cu privire la înlăturarea neajunsurilor depistate.

Foto: bnm.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *