Banca Mondială a prezentat la Chișinău un proiect pentru dezvoltarea competențelor pe piața muncii din Moldova

Proiectului BM „Competențe pentru locuri de muncă” a fost astăzi prezentat de echipa de experți ai Băncii Mondiale (BM), condusă de Margo Hoftijzer, Economist Superior Sector Educație, lider al echipei proiectului, la întrevederea cu reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii, condus de viceministrul Vitalie Iurcu.

Margo Hoftijzer, Economist Superior BM a menționat că Proiectului va îmbunătăți corelarea dintre ofertă și cererea de competențe, prin Proiectul Reforma Educației în Moldova şi Finanțarea Suplimentară a acestuia, va dezvolta competențele în vederea îmbunătățirii competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii care sunt incluse în cel de-al Doilea Proiect de Ameliorare a Competitivității, și de asemenea va sprijini consolidarea capacității de colectare şi utilizare a datelor cu privire la piața muncii în cadrul activității de Consolidare a Capacităţilor de Colectare a Datelor privind Competenţele.

Proiectului va fi aplicat pentru consolidarea sistemelor de informaţii privind piaţa muncii pentru a facilita capacitatea de răspuns a sistemului de educaţie şi formare la cererea de pe piaţa muncii, pentru consolidarea calităţii şi relevanţei învăţământului superior prin promovarea colaborării dintre universităţi şi întreprinderi şi prin aplicarea stimulentelor pentru a le oferi studenţilor acele competenţe care sunt solicitate pe piaţa muncii şi pentru  consolidarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin promovarea ofertei de calitate pentru adulţi.

Foto: gov.md

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *