A fost publicată hotărârea cu privire la eliberarea noilor certificate de înmatriculare auto

Certificate noi de înmatriculare pentru autovehicule vor fi eliberate începând cu 1 martie 2018, potrivit unei hotărâri publicate vineri în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Astfel, este prevăzută reformularea noțiunilor „Modelul” în „Tipul vehiculului”, „Tipul caroseriei” în „Descrierea comercială”, iar câmpul „Tipul vehiculului” va fi reformulat în „Categoria/subcategoria vehiculului”. De asemenea, va fi introdus câmpul „J2 Tipul caroseriei”, în timp ce câmpul „Numărul motorului” va fi exclus, având caracter opţional.

Modificările vor fi aplicate din momentul creării condiţiilor necesare pentru punerea în circulaţie a certificatelor de tip nou, dar nu mai târziu de 1 martie 2018. Certificatele eliberate până la intrarea în vigoare a noilor prevederi vor rămâne valabile până la expirarea termenului pentru care au fost eliberate.

Implementarea proiectului nu necesită resurse financiare din bugetul de stat, cheltuielile fiind acoperite de autoritatea responsabilă de eliberarea documentelor de înregistrare pentru vehicule – Agenţia Servicii Publice, în limita surselor disponibile. Preţul pe care solicitanţii îl vor achita pentru perfectarea certificatelor nu se va majora.

Foto: ipn.md

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*