Acționarul unei bănci a fost sancționat de BNM

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a aplicat măsuri sancționatoare deținătorului direct de deținere calificată în mărime de 4,92% în capitalul social al B.C. „ENERGBANK” S.A. – ”BĂLCOLCOM” S.A., pentru nerespectarea de către acesta a cerințelor privind adecvarea și soliditatea financiară.

Acționarul a fost informat în modul stabilit de lege despre incidența prevederilor din Legea privind activitatea băncilor vizând suspendarea exercitării dreptului de vot, a dreptului de convocare și desfășurare a adunării generale a acţionarilor, a dreptului de a introduce chestiuni in ordinea de zi, a dreptului de a propune candidați pentru membrii organului de conducere, aferente acţiunilor deţinute de către „BALCOLCOM” S.A. în capitalul social al B.C. „ENERGBANK” S.A..

BNM a solicitat acționarului nominalizat de a se conforma cu prevederile Legii privind activitatea băncilor, care reglementează obligativitatea acestuia de a înstrăina, în termen de trei luni de la data de 21 martie a.c., acțiunile aferente deținerii calificate în capitalul social al B.C. „ENERGBANK” S.A., fără întrunirea cerințelor privind calitatea acționariatului unei bănci.

Hotărârea respectivă a Comitetului executiv al BNM nu a afectat desfășurarea activității operaționale a B.C. „ENERGBANK” S.A., banca prestând și în continuare toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontări.

Foto: bnm.md

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*