Arhiva și biblioteca Parlamentului vor fi digitalizate

Arhiva și biblioteca Parlamentului vor fi digitalizate, documentele pe suport de hârtie urmând a fi scanate și stocate electronic.

Urmează să fie digitalizate dosarele proiectelor de legi, stenogramele ședințelor plenare ale Parlamentului, procesele-verbale ale ședințelor comisiilor permanente, studiile de legislație comparată, materialele cu caracter analitic, rapoartele, documente interne ale subdiviziunilor Parlamentului etc. Acestea urmează a fi stocate pe o platformă de depozitare instituțională electronică, care va fi accesibilă on-line.

Arhiva Parlamentului de al Chișinău conține peste 2 000 de dosare, un dosar conținând aproximativ 300 de file. Biblioteca Parlamentului are un fond de carte de circa 5 000 de exemplare și 120 de denumiri și ediții periodice.

Digitizarea arhivei și bibliotecii Parlamentului are loc cu suportul PNUD Moldova.

Foto: parlament.md

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*