Au fost lansate pașapoarte pentru peste 120 de specii rare de plante și animale din Soroca și Ștefan Vodă

În premieră pentru R. Moldova, raioanele Soroca și Ștefan Vodă dețin instrumente valoroase de protejare a mediului: pașapoarte pentru speciile rare de plante și animale, precum și ghiduri ale habitatelor rare.

Acestea, de rând cu ghiduri eco-turistice, au fost elaborate cu sprijinul proiectului PNUD „Integrarea priorităților de conservare a biodiversității în politicile de planificare teritorială și practicile de utilizare a terenurilor din Moldova”, finanțat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF).

Aceste publicații sunt utile reprezentanților administrațiilor publice locale, specialiștilor în domeniul protecției mediului, silviculturii, agriculturii și resurselor de apă, administratorilor de terenuri, organizațiilor non-guvernamentale de mediu, profesorilor și studenților, explică Alexandru Rotaru, manager de proiect la PNUD Moldova: „Pașapoartele speciilor rare ajută la monitorizarea și protecția biodiversității locale. Documentul conține date care descriu specia, inclusiv poziționarea geografică și măsurile de protejare necesare”.

Totodată, au fost elaborate ghiduri turistice pentru cele două raioane, care conțin cca 250 atracții turistice din Soroca și 200 din raionul Ștefan Vodă. Ghidurile includ informații despre turism și ariile naturale protejate, date utile despre muzeele, meșterii populari, unitățile de cazare, precum și surprind originalitatea destinațiilor.

Ghidurile eco-turistice vor fi repartizate în școlile, bibliotecile și muzeele raioanelor Ștefan Vodă și Soroca.

Proiectul PNUD Moldova „Integrarea priorităților de conservare a biodiversității în politicile de planificare teritorială și practicile de utilizare a terenurilor din Moldova” este implementat în perioada 2015–2018 în patru comunități din raioanele Soroca și Ștefan Vodă.

Foto: md.undp.org

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*