Banca Mondială a lansat o nouă Strategie de parteneriat cu Moldova

Consiliul directorilor executivi al Grupului Băncii Mondiale a aprobat astăzi Strategia de țară 2018-2021 pentru R. Moldova. Noua strategie va oferi asistență R. Moldova în tranziția spre un model nou de creștere economică, mai durabil și mai incluziv, și este integral conformă programului actual de dezvoltare economică al Guvernului.

Potrivit unui comunicat al oficiului de la Washington al Băncii Mondiale, citat de Moldpres, cei trei piloni principali ai Cadrului de parteneriat cu țara sunt guvernanța economică, guvernanța serviciilor și dezvoltarea competențelor. Grupul Băncii Mondiale va oferi asistență pentru consolidarea supremației legii și responsabilizarea instituțiilor economice prin îmbunătățirea calității și implementarea reglementării climatului investițional; consolidarea gestiunii activelor în sectorul public; sporirea guvernanței și a stabilității sectorului financiar. Alte obiective sunt îmbunătățirea serviciilor publice și sporirea relevanței și a calității învățământului primar și general secundar pentru a permite populației să obțină și să îmbunătățească competențele lor profesionale.

„Noul nostru parteneriat cu Moldova va viza abordarea problemelor de guvernanță, care afectează performanța și responsabilizarea sectorului public, precum și mediul de afaceri,” a declarat Satu Kahkonen, director regional pentru Belarus, Moldova și Ucraina, Banca Mondială.

„Suplimentar, strategia noastră își propune să sporească implicarea cetățenilor și să identifice modalități de abordare a discrepanțelor de gen în cadrul operațiunilor Grupului Băncii Mondiale, îmbunătățind în același timp adaptarea, reziliența și răspunsul la schimbările climatice.”

Cadrul de parteneriat prevede sprijin financiar prin intermediul mai multor instrumente: finanțare de la Asociația Internațională pentru Dezvoltare/Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Corporația Financiară Internațională și garanțiile Agenției Multilaterale pentru Garantarea Investițiilor.

De la momentul aderării R. Moldova la Banca Mondială în 1992, peste un miliard de dolari SUA au fost alocați pentru mai mult de 60 de operațiuni în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 9 proiecte active, totalul angajamentelor constituind 358,5 milioane de dolari SUA. Domeniile de sprijin includ reforma cadrului de reglementare și dezvoltarea afacerilor, administrarea fiscală, educația, drumurile, asistența medicală, agricultura, adaptarea la schimbările climatice și altele.

Portofoliul angajat al Corporației Financiare Internaționale în Moldova constituie 53,8 milioane de dolari SUA (50,9 milioane de dolari SUA scadente). Portofoliul angajat constă în 95 la sută împrumuturi și 5 la sută capital propriu. Agenția Multilaterală pentru Garantarea Investițiilor a oferit garanții în sumă de 95 milioane de dolari SUA. Ambele instituții sunt membre ale Grupului Banca Mondială.

Foto: economica.net

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*