BNM a anunțat concurs pentru elaborarea unor monede și bancnote jubiliare și comemorative

Banca Națională a Moldovei (BNM) anunță preselecția specialiștilor în grafică și design, care vor putea executa conceptele grafice ale monedelor și bancnotelor jubiliare și comemorative emise de banca centrală.

La preselecție pot participa persoane fizice sau juridice, inclusiv din afara R. Moldova, specializate în domeniul graficii și designului.

Vor fi acceptați candidații care vor prezenta unul sau mai multe proiecte grafice (nu mai mult de trei) – „25 de ani de la introducerea leului moldovenesc”, în mod obligatoriu și, facultativ, o „personalitate notorie din istoria și cultura națională” sau un „monument de istorie și arhitectură”.

Aceștia vor fi selectați de o comisie a BNM în baza următoarelor criterii: originalitate, creativitate conceptuală, coerența elementelor de design, fezabilitatea desenelor la producerea monedelor.

Schițele de design și informația solicitată vor fi depuse în plic sigilat, cu titlul „Concurs pentru emisiile numismatice”, până pe data de 17 septembrie a.c, ora 14°°, la BNM: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, MD-2005, R. Moldova, oficiul corespondență, bir.143, et.1.

Ulterior, cei preselectați vor fi incluși în lista specialiștilor din domeniul designului grafic și vor putea colabora cu BNM pentru emisiile numismatice viitoare. Autorii vor beneficia de onorarii între 5 000 și 10 000 de lei pentru fiecare design aprobat de către BNM. Totodată, numele acestora vor fi promovate pe pagina web a BNM și pe rețelele de socializare.

În prezent, colecția BNM include 130 de tematici de monede și bancnote comemorative și jubiliare. Monedele jubiliare și comemorative sunt confecționate în special din aur sau argint.

Foto: bnm.md

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*