BNS | 5% din populația R. Moldova o constituie persoanele cu dizbilități

Un raport al Biroului Național de Statistică (BNS) menționează că persoanele cu dizabilităţi reprezintă 5,1% din populaţia totală a R. Moldova. Copiii cu dizabilităţi constituie 1,7% din numărul total al copiilor din țară.

În total, în R. Moldova numărul persoanelor cu dizabilităţi este de 182 mii de persoane, inclusiv 11,7 mii copii cu vârsta de 0-17 ani. Conform situației de la începutul anului, aproape fiecare a şaptea persoană cu dizabilitate se încadrează în categoria celor cu dizabilitate severă. În aspect de gen, ponderea bărbaţilor în structura persoanelor cu dizabilităţi este mai mare şi constituie 52,5%, iar la 10 mii bărbaţi revin în medie 559 bărbaţi cu dizabilităţi comparativ cu 469 pentru femei.

În evidenţa organelor de asistenţă socială se aflau 16,3 mii copii rămaşi fără îngrijire părintească, inclusiv 0,5 mii cu dizabilităţi (3,3%). 72% din aceşti copii sunt din mediul rural. Totodată, din 10,9 mii copii plasaţi sub tutelă/curatelă, 65 copii erau cu dizabilităţi (0,6%); din 686 copii plasaţi în serviciul asistenţă parentală profesionistă, 48 copii erau cu dizabilităţi (7,0%) şi, respectiv, 18 copii erau cu dizabilităţi (6,1%) din 296 copii plasaţi în cele 66 case de copii de tip familial.

Foto: cugetliber.ro

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*