Curtea Constituțională a dat aviz negativ inițiativei comune PLDM-PSRM

Curtea Constituţională (CCM) a avizat negativ iniţiativa comună a fracțiunilor PLDM și PSRM de revizuire a Constituţiei privind alegerea și demiterea președintelui de către popor.

Potrivit deciziei CCM, această prevedere creează o confuzie între răspunderea juridică penală şi răspunderea politică a Preşedintelui.

„Modificarea adusă art.89 din Constituţie atribuie Curții Supreme de Justiție competența de constatare a săvârşirii de către Preşedintele R. Moldova a faptelor grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, contrar dispozițiilor articolului 135 alin. (1) lit. f) din Constituție care consacră competența exclusivă a Curții Constituționale de a constata circumstanţele care justifică demiterea Preşedintelui R. Moldova, în calitatea sa de unică autoritate de jurisdicţie constituţională și garant al Constituției”, se anunță în hotărârea CCM.

Curtea a mai constatat că această modificare este neconstituţională, întrucât încalcă limitele revizuirii prevăzute de art. 142 din Constituţie, care spune că „dispoziţiile privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum, cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale”, se menționează în Constituție.

Moldpres scrie că avizul Curţii este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al R. Moldova. Inițiativa a fost depusă la CC în data de 17 februarie de un grup de 37 de deputați PLDM și PSRM.

Foto: trm.md

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*