Observatori europeni: scrutinul a fost corect, dar există anumite neajunsuri

Observatorii europeni care au monitorizat primul tur al alegerilor prezidenţiale din Moldova apreciază că scrutinul s-a desfăşurat corect, oamenii şi-au putut exercita liber dreptul la vot, însă există anumite neajunsuri, cum ar fi reflectarea dezechilibrată a candidaţilor în mass-media sau lipsa de transparenţă a finanţării campaniilor electorale.

Concluzii se conţin în raportul preliminar al observatorilor Misiunii comune a Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO), Adunării Parlamentare a OSCE (AP OSCE), Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) şi Parlamentului European (PE).

Arta Dade, conducătoarea Misiunii OSCE de observare pe termen scurt, a menţionat că această campanie electorală a fost destul de competitivă, dar s-a remarcat utilizarea resurselor administrative. În pofida lipsei de încredere a populaţiei în administraţie, Comisia Electorală Centrală a demonstrat un grad înalt de profesionalism. În acelaşi timp, chiar dacă cetăţenilor li s-a oferit o alegere reală în cadrul unei campanii competitive, dacă nu vor fi remediate neajunsurile constatate, nu se va majora încrederea cetăţenilor că vocea lor chiar se face auzită prin intermediul votului acordat.

Elisabeth Schneider-Schneiter, şefa Delegaţiei APCE, a menţionat că alegerile au fost organizate bine, cetăţenilor fiindu-le oferită libertatea deplină de a vota. Totuşi rămâne o îngrijorare legată de reflectarea campaniei electorale de către mass-media, care au fost părtinitoare şi au utilizat elemente de propagandă. Dacă organele responsabile nu vor acţiona pentru stoparea unor astfel de încălcări, atunci încrederea în procesul electoral va fi grav afectată.

Geir Joergen Bekkevold, şeful Delegaţiei AP OSCE, a menţionat că un neajuns îl reprezintă lipsa la multe secţii de votare a căilor de acces pentru persoanele cu dizabilităţi. Autorităţile moldoveneşti sunt îndemnate să acţioneze în acest sens, iar instituţiile europene se declară deschise spre cooperare pentru a ajuta Moldova să depăşească neajunsurile constatate.

Igor Soltes, şeful Delegaţiei PE, a apreciat faptul că 3/4 dintre membrii birourilor electorale erau femei, menţionând că acest fapt este semnificativ. Acesta a accentuat că pe viitor se doreşte ca mass-media să evite prezentarea stereotipă a informaţiei, iar candidaţii să fie trataţi egal şi obiectiv. Lipsa de transparenţă a campaniilor electorale trezeşte întrebări şi la capitolul finanţării partidelor politice. Igor Soltes recomandă ca în campania pentru turul doi candidaţii să se abţină de la retorica negativă şi să încerce să elimine tensiunile din societate.

Douglas Wake, şeful Misiunii OSCE/BIDDO de observare a alegerilor, a menţionat că procesul de observare a demonstrat că Moldova are baza legală necesară pentru a organiza alegeri democratice. Însă trebuie îmbunătăţit procesul de înregistrare a candidaţilor. La fel se cere introducerea unor sancţiuni corecte şi echilibrate pentru încălcarea legislaţiei electorale.

Misiunea internaţională de observare a alegerilor este alcătuită din 280 de observatori din 41 de ţări.

IPN

Foto: ipn.md

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*