Pentru ce Legi și-a asumat răspunderea politică Guvernul Leancă

Parlamentul a acceptat, marți, ca Guvernul să-și asume răspunderea politică pentru un șir de proiecte de legi importante pe care organul legislativ nu a reușit să le adopte până la vacanța de vară. Guvernul a adoptat hotărârea de asumare a răspunderii pentru mai multe legi importante în ședința de luni.

Este vorba de 11 proiecte de legi pentru care Guvernul își asumă răspunderea.

Premierul Iurie Leancă a declarat în plenul Parlamentului că este pentru prima dată, de la preluarea mandatului de prim-ministru, când e nevoit să apelez la această procedură legală.

„Astăzi avem o situație specială, când legi importante pentru finanţele publice şi majorarea de salarii, reforma justiției şi protejarea sistemului bancar riscau să fie amânate”, a spus Leancă.

Legislatorii comuniști au lipsit azi din sala Parlamentului.

Premierul a ținut un amplu discurs în fața deputaților, enumerând cele 11 proiecte de proiecte pentru care Guvernul își asumă răspunderea. Iurie Leancă a făcut câte o argumentare pentru fiecare dintre ele.

Legile pentru care Guvernul a decis să-și asume răspunderea în fața Parlamentului. Argumentările (succinte ale premierului):

 • „Ridicarea imunităţii judecătorilor şi lichidarea Curții de Apel Bender (Ne-am angajat răspunderea politică pe o lege care vizează ridicarea imunității judecătorilor pentru infracțiunile de spălare de bani și de îmbogățire ilicită (…) Lichidarea Curții de Apel Bender derivă din necesitatea optimizării hărții judecătorești a Curților de Apel. Și faptul că această instanță a devenit o oaza pentru hotărâri în favoarea firmelor off-shore din Belize sau Insulele Virgine, nu este argumentul de bază.”)
 • „Răspunderea disciplinară a judecătorilor. (O lege foarte importantă, gândită să fie aprobată concomitent cu amplul pachet anticorupție, care includea introducerea confiscării extinse a averilor pentru infracțiuni de corupție, răspunderea penală a judecătorilor, introducerea testelor de integritate, dar și majorarea salariilor judecătorilor. (…) A trecut mai mult de jumătate de an și am fost nevoiţi să adoptăm această importantă reglementare, prin angajarea răspunderii politice a Guvernului.”
 • „Proiectul referitor la spălarea banilor. (Prin această lege oferim instrumente eficiente structurilor care luptă cu spălarea banilor, prin reglementarea detaliată a cazurilor când deciziile Serviciului de Prevenire și Combaterea Spălării Banilor pot fi suspendate de judecător).
 • „Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. (În primul rând se referă la Banca Naţională – prevede modificarea cotei de participare în capitalul social al băncilor care cere permisiunea BNM, impune anumite limitări la schimbarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor băncilor comerciale și introduce sancțiuni pentru gestionarea frauduloasă a băncilor. Din acest proiect de lege, face parte ajustarea legislației privind asigurările obligatorii de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule şi, la fel, ţine de legea cu privire la piața de capital ce prevede stabilirea exhaustivă a criteriilor de determinare a entităților de interes public în contextul Directivei UE și consolidarea funcției de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare corporative. Prevede concretizarea contravențiilor și infracțiunilor de pe piață financiar nebancară cât și a măsurilor de sancționare a acestora).
 • Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative ce ține de – garanțiile reale mobiliare – gajul bunurilor mobiliare. (Prezentul proiect de lege presupune modificarea unor legi, care țin de gajul bunurilor mobile și alte garanții reale mobiliare. La ora actuală, deși există o legislație, sunt unele probleme de natură economică și juridică, la aplicarea acesteia.)
 • Proiectul de lege privind aprobarea Nomenclaturii  combinate a mărfurilor. (Are ca scop implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană şi a Zonei de Liber Schimb și preluarea experienței țărilor care adoptă Nomenclatura și politica tarifară printr-un singur document; prevede la fel sincronizarea aplicării aceluiași nomenclator de mărfuri cu Uniunea Europeană şi aranjamentul de liber schimb din Europa Centrală etc.)
 • Proiectul legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale. (Nevoia de a interveni cu acest proiect de lege ţine de faptul că trebuie să mai ajustăm anumiţi indicatori bugetari la prognozele indicatorilor macroeconomici actualizați, ținând cont de evoluțiile economice.)
 • Proiectul de lege pentru  modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe  anul 2014. (Proiectul urmează să substituie actuala Lege nr. 847 din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar în scopul consolidării şi eficientizării utilizării  resurselor financiare  publice , precum  şi reglementarea cuprinzătoare a sistemului bugetar…)
 • Modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014. (Este elaborat cu scopul precizării veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, în rezultatul examinării executării bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2013 și în trimestrul I al anului curent, în legătură cu revizuirea prognozei indicatorilor macroeconomici pentru anii 2014-2017…)
 • Proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014. (Proiectul este elaborat în scopul asigurării prestării serviciilor medicale acordate în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală.)
 • Proiectul de lege cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112. (Această inițiativă  se conține în Planul naţional de acţiuni în domeniul dreptului omului pentru 2011-2014, aprobat prin Hotărârea Parlamentului şi în Planul de activitate al Guvernului. Ea va transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei Comisiei Europene privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, ce se conține în Acordul de Asociere cu UE). | PUTEREA.info

Foto: tv7.md

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*