Trei locuri vacante în CCA; Parlamentul a anunțat concurs

Comisia parlamentară cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a anunțat concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului (CCA).

Concursul este anunțat urmare a expirării mandatelor lui Iurie Colesnic, Cristina Duca și Olga Barbălată.

Dosarele pot fi depuse în perioada 19-30 noiembrie a.c., de luni până vineri, între orele 09.00-17.00, la Comisia de profil. Candidaţii la funcţia de membru al CCA vor fi selectaţi de comisia parlamentară de profil şi de Comisia juridică, numiri şi imunităţi, care, ulterior, îi vor înainta Parlamentului spre confirmare.  Membrii CCA sunt numiţi prin hotărâre de Parlament pentru un mandat de șase ani.

Dosarele de participare la concurs vor conține o referință (recomandare) din partea unei asociații; CV-ul candidatului; acte care adeveresc studiile de licență, alte studii opțional; buletin de identitate (copie); acte care confirmă experiența din domeniul audiovizualului, tehnologiilor de comunicare, dreptul altor domenii conexe; certificat de cazier judiciar; alte acte pe care candidatul le consideră utile.

Pot candida la funcţia de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului  persoanele care au studii superioare şi experienţă de cel puţin 5 ani în unul din domeniile: audiovizualului, tehnologiilor de comunicare, dreptului, finanţelor, contabilităţii, gestiunii întreprinderilor, elaborării programelor sau informaţiilor în orice instituţie de creaţie; au împlinit 25 de ani şi nu au atins vârsta legală de pensionare; cunosc limba de stat a RM; nu au antecedente penale; nu au în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională; nu au interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Foto: adevarul.ro

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*